Oprogramowanie Komornik.IT

Monitor Ewidencji Gruntów KK

Program pozwala na sprawdzenie w powiatowych portalach ewidencji gruntów, czy dłużnik posiada w danym powiecie nieruchomości. W zależności od rodzaju portalu w danym powiecie, program podaje informacje ile tych nieruchomości jest lub po prostu czy są jakiekolwiek. Pobrane informacje program dodaje do historii sprawy w systemie komorniczym.

Aplikacja obsługuje w tym momencie następujące typy portalów:

  • WebEGB
  • Geoportal2
  • EKomornik.NET
  • Web-Ewid

Aby korzystać z programu trzeba posiadać dostęp do wybranego portalu. Nie każdy powiat oferuje komornikom odpytania tego typu.