Oprogramowanie Komornik.IT

Monitor KRD

Program Monitor KRD to narzędzie pozwalające na szybkie, masowe odpytywanie Krajowego Rejestru Długów oraz import pobranych odpowiedzi do spraw. Pozwala nam to w łatwy sposób uzyskać informacje takie jak:

  • identyfikatory dłużnika (PESEL/NIP – podane przez wierzycieli);
  • adresy dłużnika;
  • zobowiązania dłużnika z wyszczególnieniem konkretnych wierzycieli i kwot zadłużenia;
  • historię odpytań przez inne podmioty.

Końcowym efektem działania programu jest pozycja w historii sprawy, pod którą mamy dokument PDF ze wszystkimi danymi pobranymi z tego rejestru oraz import wybranych danych bezpośrednio do danych dłużnika.

Do skorzystania z tego rozwiązania jest wymagane konto na portalu KRD. Każde jedno zapytanie jest na tym portalu płatne.