Oprogramowanie Komornik.IT

Odpowiedzi CEIDG

Odpowiedzi CEIDG

Aplikacja uzupełnia dane dłużnika o te, które są podane w systemie CEIDG, z możliwością wyboru, które dane chcemy importować:

1. Imię    

2. Nazwisko    

3. Nazwa Działalności    

4. Adresy Główne    

5. Adresy Dodatkowe    

6. Adresy do Doręczeń    

7. Adresy Zamieszkania    

8. Data Urodzenia    

9. Informacje kontaktowe (www i e-mail)    

10. PESEL    

11. NIP

12. REGON

W CEIDG można znaleźć tylko osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Aplikacja wyszukuje danych dłużników po wybranym identyfikatorze: PESEL, NIP lub REGON. Przy zgodności danych program automatycznie uzupełnia wybrane dane w bazie danych i pozostawia odpowiednią czynność w sprawach danego dłużnika. Jeżeli imię czy nazwisko z serwisu CEIDG jest inne niż w sprawie, wówczas odpowiedź trafia do ręcznej weryfikacji. Program jest półautomatyczny, wymaga co jakiś czas (co kilka godzin – w zależności od przepustowości łącza internetowego i chwilowego obciążenia serwisu CEIDG) ingerencji użytkownika, tj. zalogowania się do serwisu CEIDG.

Program dodaje do spraw danego analizowanego dłużnika odpowiednie czynności i podpinany jest do niej dokument PDF pobierany z CEIDG (za wyjątkiem czynności dotyczącej braku wyników wyszukiwania).

System umożliwia również oznaczanie dłużników znalezionych w bazie CEIDG jako płatników VAT. Istnieje możliwość wyboru przy jakich statusach działalności dłużnik będzie oznaczony (działalność aktywna i/lub zawieszona).