Oprogramowanie Komornik.IT

AdActa KK

AdActa to aplikacja do łatwego wydruku akt i prowadzenia akt elektronicznych. Program pozwala na eksport pism, zwrotek i skanów do zbiorczego pliku PDF, który następnie można wydrukować. Eksportowane czynności są sortowane zgodnie z ich datą. Aplikacja pozwala na dodanie wyjątków dla konkretnych nazw czynności w historii lub czynności dodanych przez wybranych pracowników. Program zapamiętuje to, co wcześniej wyeksportował, dzięki czemu można eksportować tylko nowe dokumenty lub wybrać opcję eksportu wszystkich.

Moduł Akta Elektroniczne umożliwia cykliczny eksport dokumentów ze wszystkich spraw do określonej lokalizacji. Każda sprawa zapisywana jest w osobnym katalogu, a każdy wyeksportowany dokument jest podpisywany. Program sam pilnuje, aby pliki w razie potrzeby usuwać czy eksportować nowe. Dodatkowo w programie można łatwo znaleźć wyeksportowane dokumenty lub konkretną sprawę, bez potrzeby przeszukiwania tysięcy folderów.