Monitor Ewidencji Gruntów

Program pozwala na sprawdzenie w powiatowych portalach ewidencji gruntów, czy dłużnik posiada w danym powiecie nieruchomości. W…

Monitor KRD

Program Monitor KRD to narzędzie pozwalające na szybkie, masowe odpytywanie Krajowego Rejestru Długów oraz import pobranych odpowiedzi…

Manager Nieruchomości

Program Manager Nieruchomości to zaawansowana wyszukiwarka nieruchomości umożliwiająca filtrowanie i sortowanie spraw po wszelkich danych zawartych w…

Kategorie

Monitor Beneficjentów

Aplikacja wyszukuje danych na temat beneficjentów (wspólników) spółek znajdujących się w CRBR prowadzonym przez Państwo Polskie. Odpytywanie…

Kategorie

Weryfikator Podatników VAT

Aplikacja sprawdza dłużników po NIP i REGON w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów i weryfikuje, czy dana…

Kategorie

Monitor Ogłoszeń Sądowych

Program automatycznie wyszukuje, pobiera i importuje do historii sprawy ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego opublikowane…

Kategorie

SkanDok SQL Instant

Niezastąpione narzędzie w każdej kancelarii. To zawansowany program, którego zadaniem jest automatyczne i maksymalnie bezobsługowe dopasowywanie i…

Kategorie

XML Generator

XML Generator jest to apliakcja która pozwala na wyeksportowanie zawartości sprawy do pliku xml. Format ten jest…

Kategorie

PUE Komunikator

Aplikacja PUE Komunikator pozwala przyspieszyć, zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do Zakładów Ubezbieczeń Społecznych przez portal PUE. Proces wysyłki jest…

Kategorie

Adacta

  Adacta – aplikacja do łatwego wydruku akt. Program pozwala na eksport pism, zwrotek i skanów do…

Kategorie

Edytor Kosztów

Aplikacja pozwala na masową edycję kosztów w wybranym zakresie spraw. Program posiada trzy tryby modyfikacji: dodawanie, odejmowanie…

Kategorie

Adres Manager

Adres Manager jest aplikacją, która ułatwia zarządzanie adresami dłużników. Program pozwala na wyszukanie interesującego nas zakresu spraw…

Kategorie

EPUAP Komunikator

Aplikacja EPUAP Komunikator pozwala przyspieszyć, zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do urzędów skarbowych(oraz innych) przez portal EPUAP. Proces…

Kategorie

KomCenter

  KomCenter jest to aplikacja w pełni automatyzująca proces obsługi telefonicznej stron postepowania. Korzystając z możliwości Dekretatora pozwala…

Kategorie

Raport Czynności

Raport czynności jest to aplikacja, która pozwala na eksport pism i skanów ze spraw wybranego wierzyciela dla…

Kategorie

Rejonizacja Spraw

Rejonizacja Spraw   Korzyści korzystania z aplikacji: – lepsza organizacja i podział pracy dzięki przydzielaniu spraw pracownikom…

Kategorie

CEPiK Manager

Program Cepik Manager to zaawansowana wyszukiwarka pojazdów umożliwiająca filtrowanie i sortowanie spraw po wszelkich danych zawartych w…

Kategorie

EPU Weryfikator

Program ten jest odpowiedzią na problemy związane z niedoskonałościami systemu EPU, które w konsekwencji mogły by pociągnąć…

Kategorie

Rachunki ZUS

Zadaniem aplikacji jest: Zarzadzanie rachunkami ZUS Generowanie raportów dla ZUS Umożliwienie oznaczenia: opłacenych, wydrukowanych, wyeksportowanych rachunków ZUS…

Kategorie

Odpowiedzi ZUS

Jest to pierwsze i jedyne tego typu rozwiązanie na rynku. Zadaniem aplikacji jest automatyczna rejestracja wszelkich użytecznych…

Kategorie

Paczki ZUS

Jest to pierwsza aplikacja systemu automatycznej rejestracji odpowiedzi ZUS. Zadaniem aplikacji jest rozpakowanie paczek zbiorowych pobieranych z…

Kategorie

SkanDokSQL Analizator

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku. Zadaniem programu SkanDok SQL Analizator jest wspomaganie procesu dopasowywanie…

Kategorie

Weryfikator Firm

Weryfikator Firm   Aplikacja uzupełnia dane dłużnika o te, które są podane w systemie SISP, z możliwością…

Kategorie

SkanDokSQL Zwrotki

   Jest to pierwsze i jedyne rozwiązanie tego typu na rynku. Zadaniem aplikacji SkanDok SQL Zwrotki jest…

Kategorie

Odpowiedzi EKW

Odpowiedzi EKW   Aplikacja umożliwia automatyczną analizę dokumentów pobranych z EKW (program nie łączy się i nie…

Kategorie

Dekretator

Dekretator   Dekretator jest aplikacją, która ogólnie mówiąc pomaga zarządzać kancelarią. Aplikacja pozwala przypisywać automatycznie lub ręcznie…

Kategorie

Odpowiedzi CEIDG

Odpowiedzi CEIDG   Aplikacja uzupełnia dane dłużnika o te, które są podane w systemie CEIDG, z możliwością…

Kategorie

SkanDokSQL Server

Niezastąpione narzędzie w każdej kancelarii. To zawansowany program II generacji, którego zadaniem jest automatyczne i maksymalnie bezobsługowe…

Kategorie

SzukUS

SzukUS jest programem umożliwiającym automatyczne dopasowanie Urzędów Skarbowych i Sądów Rejonowych, Krus-ów oraz komend Policji do spraw…