Oprogramowanie Komornik.IT

EPUAP Komunikator

Aplikacja EPUAP Komunikator pozwala przyspieszyć oraz zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do urzędów skarbowych (i innych) przez portal ePUAP. Program umożliwia również podpisywanie UPD i pobieranie otrzymanych wiadomości.

Korzyści ze stosowania aplikacji:

– oszczędność czasu poprzez:

  • automatyczny eksport wybranych pism,
  • automatyczne podpisywanie wyeksportowanych pism,
  • automatyczną wysyłkę wiadomości,
  • automatyczne podpisywanie UPD,
  • automatyczne pobieranie wiadomości z serwisu ePUAP,
  • możliwość konfiguracji w Harmonogramie zadań systemu Windows;

– unifikacja wysyłanej korespondencji:

  • zawsze ten sam tytuł i treść wiadomości dla danego typu pisma, 
  • wysłane wiadomości automatycznie oznaczane w programie Komornik SQL jako wysłane.

Konfiguracja aplikacji pozwala zdefiniować konkretne pisma, które mają być wysłane do urzędu skarbowego, oraz treść wysyłanej wiadomości. Przy eksportowaniu pism można wybrać zakres spraw lub dat czynności. Wyeksportowane pisma są automatycznie podpisywane. Po podpisaniu plików należy wyzwolić wysyłkę w programie. EPUAP Komunikator wysyła pliki automatycznie, po spakowaniu do paczki ZIP. Po wysłaniu wiadomości program odznacza pisma w systemie komorniczym jako wysłane, Może również pobierać automatycznie UPP.

EPUAP Komunikator obsługuje także pliki wyeksportowane ręcznie z programu Komornik SQL.

Aplikacja pozwala też na pobieranie wiadomości z systemu ePUAP i dalszą ich obróbkę już lokalnie na komputerze, co znacznie usprawnia cały proces.