Monitor Ewidencji Gruntów KK

Program pozwala na sprawdzenie w powiatowych portalach ewidencji gruntów, czy dłużnik posiada w danym powiecie nieruchomości. W…

Monitor KRD KK

Program Monitor KRD to narzędzie pozwalające na szybkie masowe odpytywanie Krajowego Rejestru Długów oraz import pobranych odpowiedzi…

Manager Nieruchomości KK

Program Manager Nieruchomości KK to zaawansowana wyszukiwarka nieruchomości umożliwiająca filtrowanie i sortowanie spraw po wszelkich danych zawartych…

Kategorie

Monitor Beneficjentów KK

Aplikacja wyszukuje danych na temat beneficjentów (wspólników) spółek znajdujących się w CRBR prowadzonym przez Państwo Polskie. Odpytywanie…

Kategorie

Weryfikator Podatników VAT KK

Aplikacja sprawdza dłużników po NIP i REGON w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów i weryfikuje, czy dana…

Kategorie

Monitor Ogłoszeń Sądowych KK

Program automatycznie wyszukuje, pobiera i importuje do historii sprawy ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego opublikowane…

Kategorie

SkanDok SQL Instant KK

Niezastąpione narzędzie w każdej kancelarii. To zawansowany program, którego zadaniem jest automatyczne i maksymalnie bezobsługowe dopasowywanie i…

Kategorie

PUE Komunikator KK

Aplikacja PUE Komunikator KK pozwala przyspieszyć, zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do Zakładów Ubezbieczeń Społecznych przez portal PUE. Proces…

Kategorie

Paczki ZUS KK

Jest to pierwsza aplikacja systemu automatycznej rejestracji odpowiedzi ZUS. Zadaniem aplikacji jest rozpakowanie paczek zbiorowych pobieranych z…

Kategorie

Odpowiedzi ZUS KK

Jest to pierwsze i jedyne tego typu rozwiązanie na rynku. Zadaniem aplikacji jest automatyczna rejestracja wszelkich użytecznych…

Kategorie

Rachunki ZUS KK

Zarzadzanie rachunkami ZUS Generowanie raportów dla ZUS Umożliwienie oznaczenia: opłacenych, wydrukowanych, wyeksportowanych rachunków ZUS Generowanie przelewów do…

Kategorie

EPUAP Komunikator KK

Aplikacja EPUAP Komunikator KK pozwala przyspieszyć, zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do urzędów skarbowych(oraz innych) przez portal EPUAP.…

Kategorie

SkanDokSQL Analizator KK

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku. Zadaniem programu SkanDok SQL Analizator KK jest wspomaganie procesu…

Kategorie

Dekretator KK

Dekretator   Dekretator jest aplikacją, która ogólnie mówiąc pomaga zarządzać kancelarią. Aplikacja pozwala przypisywać automatycznie lub ręcznie…

Kategorie

Odpowiedzi CEIDG KK

Odpowiedzi CEIDG   Aplikacja uzupełnia dane dłużnika o te, które są podane w systemie CEIDG, z możliwością…

Kategorie

Weryfikator Firm KK

Weryfikator Firm   Aplikacja uzupełnia dane dłużnika o te, które są podane w systemie SISP, z możliwością…

Kategorie

SkanDokSQL Server KK

Niezastąpione narzędzie w każdej kancelarii. To zawansowany program II generacji, którego zadaniem jest automatyczne i maksymalnie bezobsługowe…