Oprogramowanie Komornik.IT

Elektroniczny Monitor Dłużnika KK

Elektroniczny Monitor Dłużnika KK daje możliwość odpytywania dostępnych dla komornika rejestrów (zarówno państwowych jak i prywatnych) o dane kontaktowe (adresy, telefony itp.), oraz o majątek dłużnika. Wszystko w jednej aplikacji, co zapewnia łatwe przeglądanie danych uzyskanych w wyniku odpytywania poszczególnych rejestrów. Analiza dłużników może odbywać się w sposób całkowicie automatyczny poprzez Harmonogram Zadań systemu Windows, dzięki czemu nie ma konieczności pamiętania o zrobieniu analizy w nowo zarejestrowanych sprawach.

Aplikacja daje możliwość wielu trybów pobierania listy dłużników do analizy:

 • Automatycznie śledząc czy nie zmieniły się identyfikatory dłużnika (NIP, PESEL, REGON)
 • Cykliczne odpytywanie spraw z zadaną częstotliwością (co zadana ilość dni)
 • Jednokrotne odpytywanie każdej sprawy zaraz po jej zarejestrowaniu, bądź po stworzeniu Zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

W chwili obecnej w aplikacji można odpytywać następujące rejestry:

 • Geoportal – darmowe uzyskiwanie informacji na temat nieruchomości dłużnika znajdujących się na terenie danego powiatu;
 • Krajowy Rejestr Długów;
 • IMSIG / KRZ – Wyszukiwanie ogłoszeń na temat postępowań upadłościowych dłużnika;
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wyszukiwanie wspólników w spółkach oraz udziałów dłużnika w spółkach;
 • baza podatników VAT prowadzona przez Ministerstwo Finansów – możliwość importu m.in. adresów, kont bankowych;
 • baza REGON;
 • baza CEIDG.

Aplikacja posiada również moduł, który pozwala na import danych z odpowiedzi na zapytania proste wysyłane do urzędów skarbowych przez usługę e-US (WUD-1K). Moduł automatycznie importuje do systemu rachunek bankowy, informacje o trzeciodłużnikach oraz adresy dodatkowe zgłoszone przez dłużnika do urzędu skarbowego. Dodatkowo program również analizuje pliki JPK_VAT i na ich podstawie może dodawać wierzytelności i/lub wynagrodzenia.