Odpowiedzi EKW KK

Odpowiedzi EKW KK Aplikacja umożliwia automatyczne tworzenie zapytań na portalu EKW oraz automatyczne pobieranie i analizę odpowiedzi…

Elektroniczny Monitor Dłużnika KK

Elektroniczny Monitor Dłużnika KK daje możliwość odpytywania dostępnych dla komornika rejestrów (zarówno państwowych jak i prywatnych) o…

Elektroniczny Monitor Dłużnika

Elektroniczny Monitor Dłużnika daje możliwość odpytywania dostępnych dla komornika rejestrów (zarówno państwowych, jak i prywatnych) o dane…

Raport Egzekucji KK

Aplikacja Raport Egzekucji KK to narzędzie umożliwiające szybką, efektywną oraz automatyczną wymianę informacji z wierzycielami. Cała komunikacja…

Raport Egzekucji

Aplikacja Raport Egzekucji to narzędzie umożliwiające szybką, efektywną oraz automatyczną wymianę informacji z wierzycielami. Cała komunikacja odbywa…

AdActa KK

AdActa to aplikacja do łatwego wydruku akt i prowadzenia akt elektronicznych. Program pozwala na eksport pism, zwrotek…

Importer zwrotek

Aplikacja pozwala na importowanie do systemu komorniczego elektronicznych potwierdzeń odbioru przesłanych przez np. wierzyciela, pełnomocnika wierzyciela. Aby…

Manager Nieruchomości KK

Program Manager Nieruchomości KK to zaawansowana wyszukiwarka nieruchomości umożliwiająca filtrowanie i sortowanie spraw po wszelkich danych zawartych…

Manager Nieruchomości

Program Manager Nieruchomości to zaawansowana wyszukiwarka nieruchomości umożliwiająca filtrowanie i sortowanie spraw po wszelkich danych zawartych w…

Kategorie

SkanDok SQL Instant KK

Niezastąpione narzędzie w każdej kancelarii. To zawansowany program, którego zadaniem jest automatyczne i maksymalnie bezobsługowe dopasowywanie i…

Kategorie

SkanDok SQL Instant

Niezastąpione narzędzie w każdej kancelarii. To zaawansowany program, którego zadaniem jest automatyczne i maksymalnie bezobsługowe dopasowywanie i…

Kategorie

PUE Komunikator KK

Aplikacja PUE Komunikator KK pozwala przyspieszyć, zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do Zakładów Ubezbieczeń Społecznych przez portal PUE.…

Kategorie

Paczki ZUS KK

Jest to pierwsza aplikacja systemu automatycznej rejestracji odpowiedzi ZUS. Zadaniem aplikacji jest rozpakowanie paczek zbiorowych pobieranych z…

Kategorie

Odpowiedzi ZUS KK

Jest to pierwsze i jedyne tego typu rozwiązanie na rynku. Zadaniem aplikacji jest automatyczna rejestracja wszelkich użytecznych…

Kategorie

Rachunki ZUS KK

Zarzadzanie rachunkami ZUS Generowanie raportów dla ZUS Umożliwienie oznaczenia: opłacenych, wydrukowanych, wyeksportowanych rachunków ZUS Generowanie przelewów do…

Kategorie

XML Generator

XML Generator jest to apliakcja która pozwala na wyeksportowanie zawartości sprawy do pliku xml. Format ten jest…

Kategorie

PUE Komunikator

Aplikacja PUE Komunikator pozwala przyspieszyć oraz zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych przez portal PUE. Proces…

Kategorie

AdActa

AdActa to aplikacja do łatwego wydruku akt i prowadzenia akt elektronicznych. Program pozwala na eksport pism, zwrotek…

Kategorie

Edytor Kosztów

Aplikacja pozwala na: masową edycję kosztów należnych w wybranym zakresie/liście spraw (program posiada trzy tryby modyfikacji: dodawanie,…

Kategorie

EPUAP Komunikator KK

Aplikacja EPUAP Komunikator KK pozwala przyspieszyć, zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do urzędów skarbowych(oraz innych) przez portal EPUAP.…

Kategorie

EPUAP Komunikator

Aplikacja EPUAP Komunikator pozwala przyspieszyć oraz zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do urzędów skarbowych (i innych) przez portal…

Kategorie

KomCenter

  KomCenter jest to aplikacja w pełni automatyzująca proces obsługi telefonicznej stron postepowania. Korzystając z możliwości Dekretatora pozwala…

Kategorie

Raport Czynności

Raport czynności jest to aplikacja, która pozwala na eksport pism i skanów ze spraw wybranego wierzyciela dla…

Kategorie

CEPiK Manager

Program Cepik Manager to zaawansowana wyszukiwarka pojazdów umożliwiająca filtrowanie i sortowanie spraw po wszelkich danych zawartych w…

Kategorie

EPU Weryfikator

Program składa się z modułów: Adnotacje, EPU Weryfikator, EPU Wnioski, Pobieranie dokumentów. Moduł Adnotacje umożliwia automatyczne dodanie…

Kategorie

Rachunki ZUS

Zadaniem aplikacji jest: Zarządzanie rachunkami ZUS Generowanie raportów dla ZUS Umożliwienie oznaczenia: opłaconych, wydrukowanych, wyeksportowanych rachunków ZUS…

Kategorie

Odpowiedzi ZUS

Jest to pierwsze i jedyne tego typu rozwiązanie na rynku. Zadaniem aplikacji jest automatyczna rejestracja wszelkich użytecznych…

Kategorie

Paczki ZUS

Jest to pierwsza aplikacja systemu automatycznej rejestracji odpowiedzi ZUS. Zadaniem aplikacji jest rozpakowanie paczek zbiorowych pobieranych z…

Kategorie

SkanDokSQL Analizator KK

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku. Zadaniem programu SkanDok SQL Analizator KK jest wspomaganie procesu…

Kategorie

SkanDok SQL Analizator

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku. Zadaniem programu SkanDok SQL Analizator jest wspomaganie procesu dopasowywania…

Kategorie

Dekretator KK

Dekretator   Dekretator jest aplikacją, która ogólnie mówiąc pomaga zarządzać kancelarią. Aplikacja pozwala przypisywać automatycznie lub ręcznie…

Kategorie

Dekretator

Dekretator Dekretator jest aplikacją, która ogólnie mówiąc pomaga zarządzać kancelarią. Aplikacja pozwala przypisywać automatycznie lub ręcznie zadania…

Kategorie

Odpowiedzi EKW

Odpowiedzi EKW Aplikacja umożliwia automatyczne tworzenie zapytań na portalu EKW oraz automatyczne pobieranie i analizę odpowiedzi z…

Kategorie

SkanDokSQL Zwrotki

   Jest to pierwsze i jedyne rozwiązanie tego typu na rynku. Zadaniem aplikacji SkanDok SQL Zwrotki jest…

Kategorie

SkanDokSQL Server KK

Niezastąpione narzędzie w każdej kancelarii. To zawansowany program II generacji, którego zadaniem jest automatyczne i maksymalnie bezobsługowe…

Kategorie

SkanDokSQL Server

Niezastąpione narzędzie w każdej kancelarii. To zaawansowany program II generacji, którego zadaniem jest automatyczne i maksymalnie bezobsługowe…

Kategorie

SzukUS

SzukUS jest programem umożliwiającym automatyczne dopasowanie Urzędów Skarbowych i Sądów Rejonowych, Krus-ów oraz komend Policji do spraw…