Oprogramowanie Komornik.IT

Elektroniczny Monitor Dłużnika

Elektroniczny Monitor Dłużnika daje możliwość odpytywania dostępnych dla komornika rejestrów (zarówno państwowych jak i prywatnych) o dane kontaktowe (adresy, telefony itp.), oraz o majątek dłużnika. Wszystko w jednej aplikacji, co zapewnia łatwe przeglądanie danych uzyskanych w wyniku odpytywania poszczególnych rejestrów. Analiza dłużników może odbywać się w sposób całkowicie automatyczny poprzez Harmonogram Zadań systemu Windows, dzięki czemu nie ma konieczności pamiętania o zrobieniu analizy w nowo zarejestrowanych sprawach.

Aplikacja daje możliwość wielu trybów pobierania listy dłużników do analizy:

  • Automatycznie śledząc czy nie zmieniły się identyfikatory dłużnika (NIP, PESEL, REGON)
  • Cykliczne odpytywanie spraw z zadaną częstotliwością (co zadana ilość dni)
  • Jednokrotne odpytywanie każdej sprawy zaraz po jej zarejestrowaniu, bądź po stworzeniu Zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

W chwili obecnej w aplikacji można odpytywać następujące rejestry:

  • Geoportal – darmowe uzyskiwanie informacji na temat nieruchomości dłużnika znajdujących się na terenie danego powiatu.
  • Pozyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Długów
  • Wyszukiwanie ogłoszeń na temat postępowań upadłościowych dłużnika w portalu Internetowego Monitora sądowego i Gospodarczego oraz Krajowego Rejestru Zadłużonych
  • Przeszukiwanie bazy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)