Oprogramowanie Komornik.IT

Elektroniczny Monitor Dłużnika

Elektroniczny Monitor Dłużnika daje możliwość odpytywania dostępnych dla komornika rejestrów (zarówno państwowych, jak i prywatnych) o dane kontaktowe (adresy, telefony itp.) oraz o majątek dłużnika. Wszystko w jednej aplikacji, co zapewnia łatwe przeglądanie danych uzyskanych w wyniku odpytywania poszczególnych rejestrów. Analiza dłużników może odbywać się w sposób całkowicie automatyczny poprzez Harmonogram Zadań systemu Windows, dzięki czemu nie ma konieczności pamiętania o zrobieniu analizy w nowo zarejestrowanych sprawach.

Aplikacja daje możliwość wielu trybów pobierania listy dłużników do analizy poprzez:

  • automatycznie śledzenie, czy nie zmieniły się identyfikatory dłużnika (NIP, PESEL, REGON);
  • cykliczne odpytywanie spraw z określoną częstotliwością (co zadaną liczbę dni);
  • jednokrotne odpytywanie każdej sprawy zaraz po jej zarejestrowaniu bądź po stworzeniu Zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

W chwili obecnej w aplikacji można odpytywać następujące rejestry:

  • Geoportal – darmowe uzyskiwanie informacji na temat nieruchomości dłużnika znajdujących się na terenie danego powiatu;
  • Krajowy Rejestr Długów;
  • IMSIG / KRZ – wyszukiwanie ogłoszeń na temat postępowań upadłościowych dłużnika;
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wyszukiwanie wspólników w spółkach oraz udziałów dłużnika w spółkach;
  • baza podatników VAT prowadzona przez Ministerstwo Finansów – możliwość importu m.in. adresów, rachunków bankowych.

Aplikacja posiada również moduł, który pozwala na import danych z odpowiedzi na zapytania proste wysyłane do urzędów skarbowych przez usługę e-US (WUD-1K). Moduł automatycznie importuje do systemu rachunek bankowy, informacje o trzeciodłużnikach oraz adresy dodatkowe zgłoszone przez dłużnika do urzędu skarbowego.