Oprogramowanie Komornik.IT

PUE Komunikator

Aplikacja PUE Komunikator pozwala przyspieszyć oraz zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych przez portal PUE. Proces wysyłki jest automatyczny i po wysłaniu program pod wysłanym pismem zapisuje plik PDF z potwierdzeniem wysłania, tzw. UPP.

 

Korzyści ze stosowania aplikacji:

oszczędność czasu poprzez:

  • automatyczny eksport wybranych pism,
  • automatyczne podpisywanie wyeksportowanych dokumentów,
  • automatyczną wysyłkę wiadomości,
  • możliwość konfiguracji w Harmonogramie zadań systemu Windows; 

– unifikacja wysyłanej korespondencji:

  • wysłane wiadomości automatycznie oznaczane w programie Komornik SQL jako wysłane,
  • UPP dołączone do wysłanego pisma;

– oszczędność na kosztach korespondencji.

 

Konfiguracja programu pozwala zdefiniować konkretne pisma, które mają być wysłane. Przy eksportowaniu pism można wybrać zakres spraw lub dat czynności. Wyeksportowane pisma są automatycznie podpisywanie w trakcie eksportu. Następnie należy wyzwolić wysyłkę w programie. Wysyłanie jest całkowicie automatyczne. Po wysłaniu wiadomości program odznacza w systemie komorniczym pisma jako wysłane. Program może również pobierać automatycznie UPP.