Oprogramowanie Komornik.IT

EPU Weryfikator

Program składa się z trzech modułów:

  • Adnotacje,
  • EPU Weryfikator,
  • Pobieranie dokumentów.

Moduł Adnotacje umożliwia automatyczne dodanie brakujących adnotacji w każdej sprawie z systemu EPU. Na podstawie stanu sprawy program weryfikuje adnotacje w sprawie i w razie potrzeby dodaje nowe.

Moduł EPU Weryfikator jest odpowiedzią na problemy związane z niedoskonałościami systemu EPU, które w konsekwencji mogłyby grozić pociągnięciem do odpowiedzialności komornika w przypadku niezgodności tytułu z wnioskiem. Aplikacja codziennie analizuje wszystkie sprawy pod kątem zgodności:

  • danych osobowych dłużników,
  • danych osobowych wierzycieli,
  • sygnatur,
  • kwot,
  • dat.
Ponadto EPU Weryfikator umożliwia analizę zaistniałych w trakcie postępowania egzekucyjnego zmian:

  • danych osobowych dłużników,
  • kwot,

wraz z rejestracją daty modyfikacji oraz osoby modyfikującej.

Ostatni z modułów pozwala na automatyczne pobieranie tytułów i wniosków z systemu EPU. Czynność może być wyzwalana ręcznie lub automatycznie – po odpowiednim skonfigurowaniu Harmonogramu zadań systemu Windows.