Oprogramowanie Komornik.IT

EPU Weryfikator

Program składa się z modułów:

 • Adnotacje,
 • EPU Weryfikator,
 • EPU Wnioski,
 • Pobieranie dokumentów.

Moduł Adnotacje umożliwia automatyczne dodanie brakujących adnotacji w każdej sprawie z systemu EPU. Na podstawie stanu sprawy program weryfikuje adnotacje w sprawie i w razie potrzeby dodaje nowe.

Moduł EPU Weryfikator jest odpowiedzią na problemy związane z niedoskonałościami systemu EPU, które w konsekwencji mogłyby grozić pociągnięciem do odpowiedzialności komornika w przypadku niezgodności tytułu z wnioskiem. Aplikacja codziennie analizuje wszystkie sprawy pod kątem zgodności:

 • danych osobowych dłużników,
 • danych osobowych wierzycieli,
 • sygnatur,
 • kwot,
 • dat.
Ponadto EPU Weryfikator umożliwia analizę zaistniałych w trakcie postępowania egzekucyjnego zmian:
 • danych osobowych dłużników,
 • kwot,

wraz z rejestracją daty modyfikacji oraz osoby modyfikującej.

 

Moduł EPU Wnioski pozwala na zautomatyzowany import danych z wniosków i tytułów elektronicznych. Moduł pozwala na import danych takich jak:

 • data prawomocności tytułu,
 • znak wierzyciela,
 • rachunek bankowy do zwrotów,
 • odsetki od należności głównej,
 • odsetki od kosztów procesu.
Ostatni z modułów pozwala na automatyczne pobieranie tytułów i wniosków z systemu EPU. Czynność może być wyzwalana ręcznie lub automatycznie – po odpowiednim skonfigurowaniu Harmonogramu zadań systemu Windows.