Oprogramowanie Komornik.IT

Raport Egzekucji

Aplikacja Raport Egzekucji to narzędzie umożliwiające szybką, efektywną oraz automatyczną wymianę informacji z wierzycielami. Cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem dedykowanego modułu zgodnie ze standardami konkretnego wierzyciela.

Program posiada dwa moduły:

Moduł KRUK:

  • automatyczna wymiana pism i zwrotek,
  • generowanie zbiorczych odpowiedzi na zapytania w trybie art. 760 kpc,
  • wgląd do historii przekazanej i odebranej korespondencji.

Moduł Vindexus:

  • automatyczne generowanie i przesyłanie raportów według standardu wierzyciela,
  • automatyczne generowanie i przesyłanie wezwań o zaliczkę,
  • wgląd do historii przekazanych plików.

Moduł Zestawienia:

  • automatyczne uzupełnianie zestawień (np. wyszukanie spraw po znaku wierzyciela i uzupełnienie kolumny z sygnaturą komorniczą),
  • baza zestawień rozszerzana zgodnie z potrzebami klientów.

Program można skonfigurować w harmonogramie systemu Windows, co pozwala na automatyczne uruchamianie wybranych funkcjonalności.