Oprogramowanie Komornik.IT

EPUAP Komunikator KK

Aplikacja EPUAP Komunikator KK pozwala przyspieszyć, zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do urzędów skarbowych(oraz innych) przez portal EPUAP. Proces wysyłki jest automatyczny. Program pozwala również na podpisywanie UPD i pobieranie otrzymanych wiadomości.

Korzyści korzystania z aplikacji:
– oszczędność czasu poprzez:

  • automatyczny eksport wybranych pism
  • automatyczne podpisywanie wyeksportowanych pism
  • automatyczna wysyłka wiadomości
  • automatyczne podpisywanie UPD
  • automatyczne pobieranie wiadomości z serwisu EPUAP
  • możliwość konfiguracji w harmonogramie systemu Windows 

– unifikacja wysyłanej korespondencji:

  • wiadomości dla danego typu pisma mają zawsze ten sam tytuł i treść
  • wysłane wiadomości automatycznie oznaczane są w Kancelari Komornika jako wysłane

Konfiguracja programu pozwala zdefiniować konkretne pisma, które chcemy wysyłać do urzędu skarbowego oraz treść wysyłanej wiadomości. Przy eksportowaniu pism możemy wybrać zakres spraw lub dat czynności. Wyeksportowane pisma są automatycznie podpisywane. Po podpisaniu plików wyzwalamy wysyłkę w programie. Program wysyła pliki wcześniej je pakując w paczki *.ZIP. Wysyłanie jest całkowicie automatyczne. Po wysłaniu wiadomości program odznacza w systemie komorniczym pisma jako wysłane. Program może również pobierać automatycznie UPP.

 

Program obsługuje również pliki wyeksportowane ręcznie z Kancelarii Komornika.

 

Program pozwala również na pobieranie wiadomości z systemu EPUAP i dalszą ich obróbkę już lokalnie na komputerze, co znacznie usprawnia cały proces.