Oprogramowanie Komornik.IT

Odpowiedzi EKW KK

Odpowiedzi EKW KK

Aplikacja umożliwia automatyczne tworzenie zapytań na portalu EKW oraz automatyczne pobieranie i analizę odpowiedzi z EKW.

Korzyści korzystania z aplikacji:

– zautomatyzowane generowanie zapytań

– przyspieszenie dodawania informacji z EKW do sprawy

– odciążenie pracownika – więcej czasu na inne czynności

– unifikacja nazw czynności

Program automatycznie dla wybranych spraw tworzy zapytania na portalu EKW. Zapytania nadal można też tworzyć ręcznie. Po opłaceniu zapytań przez kancelarię program pobiera i analizuje odpowiedzi.

W wyniku pozytywnej analizy dokumentu, program automatycznie dopisuje nieruchomości do majątku dłużnika. Program identyfikuje dłużnika na podstawie odczytanych z dokumentu kryteriów wyszukiwania. Jeśli nie znalazł na ich podstawie odpowiedniego dłużnika w bazie danych, to dokument trafia do weryfikacji. Jeśli wiersz tabeli w dokumencie został przedzielony na dwie oddzielne strony, wtedy również dokument trafia do weryfikacji. Jeśli zostanie wybrana opcja importu danych tylko z dokumentów z twardymi identyfikatorami (PESEL, NIP, REGON) a zapytanie zostało wysłane bez żadnego z tych identyfikatorów, to taki dokument również trafia do weryfikacji ręcznej.

Dokumenty, w których dłużnik został jednoznacznie rozpoznany przez program, od razu zostają podpięte do bazy danych. Dodane zostają nieruchomości do danych majątkowych dłużnika (jeśli są jakieś nowe) oraz w historii czynności sprawy zostaje dodana odpowiednia pozycja z podpiętym dokumentem z EKW. Nazwę czynności można zmienić w ustawieniach programu.

Program rejestruje historię wprowadzonych zmian w danych sprawy, dostęp do niej jest z poziomu aplikacji.