Oprogramowanie Komornik.IT

Importer zwrotek

Aplikacja pozwala na importowanie do systemu komorniczego elektronicznych potwierdzeń odbioru przesłanych przez np. wierzyciela, pełnomocnika wierzyciela.

Aby import zwrotek był możliwy program wymaga przede wszystkim aby w nazwie dokumentu (pliku pdf) było podane ID adresata lub nazwa oryginalnego pliku była w treści dokumentu i w tej nazwie było to ID. Dodatkowo program wpisuje do systemu datę odebrania na podstawie daty podpisu elektronicznego, którym opatrzony jest dokument.