Oprogramowanie Komornik.IT

Odpowiedzi ZUS

Jest to pierwsze i jedyne tego typu rozwiązanie na rynku. Zadaniem aplikacji jest automatyczna rejestracja wszelkich użytecznych informacji z elektronicznych Odpowiedzi ZUS takich jak:

  • składniki majątkowe dłużników (zakłady pracy, źródła świadczeń itp);
  • dane osobowe (numery dokumentów, numery NIP, numery telefonów itp);
  • adresy (zameldowania, zamieszkania i inne).
 
Ponadto program podpina wszystkie zaimportowane odpowiedzi do historii sprawy w analogiczny sposób jak SkanDok SQL Server opisując szczegółowo zawartość plików.

Aplikacja ta w znaczącym stopniu skraca proces rejestracji odpowiedzi ZUS i umożliwia szybsze przystąpienie do dokonywania zajęć.

Korzyści w porównaniu do ręcznej rejestracji odpowiedzi ZUS:

  • Całkowita automatyzacja procesu.
  • Import wszystkich informacji z odpowiedzi jak: składniki majątkowe wszystkich wynagrodzeń i świadczeń, adresy dłużników, numery telefonów, ustalone a brakujące w systemie identyfikatory, takie jak NIP, PESEL itp.
  • Rejestracja źródła pochodzenia adresów wprowadzanych do systemu z odpowiedzi ZUS.

 

Informacje techniczne:

  • Zabezpieczenie przed zdublowaniem rejestrowanego adresu: TAK.
  • Obsługa zcentralizowanych oddziałów bankowych do zajęć: TAK.
  • Sposób wyzwalania aplikacji: automatyczny/ręczny/mieszany.

 

Inne zalecane aplikacje uzupełniające: