Oprogramowanie Komornik.IT

Edytor Kosztów

Aplikacja pozwala na:

  • masową edycję kosztów należnych w wybranym zakresie/liście spraw (program posiada trzy tryby modyfikacji: dodawanie, odejmowanie i zamienianie);
  • dodawanie sposobów egzekucji do zakresu spraw;
  • masowe zaksięgowanie kosztów korespondencji dla wybranych spraw;
  • masowe zaksięgowanie kosztów zapytań EKW dla wybranych spraw;
  • masowe zaksięgowanie kosztów przekazania środków pieniężnych dla wybranych spraw;
  • masowy zwrot zaliczek do wierzyciela dla wybranych spraw;
  • zaksięgowanie zbiorczej zaliczki od wierzyciela;
  • zbiorcze zaksięgowanie wielu pojedynczych zaliczek w tej samej kwocie.