Oprogramowanie Komornik.IT

PUE Komunikator KK

Aplikacja PUE Komunikator KK pozwala przyspieszyć, zautomatyzować proces wysyłania korespondencji do Zakładów Ubezbieczeń Społecznych przez portal PUE. Proces wysyłki jest automatyczny i po wysłaniu program pod wysłanym pismem zapisuje plik pdf z potwierdzeniem wysłania, tzw. UPP.

Korzyści korzystania z aplikacji:
– oszczędność czasu poprzez:

  • automatyczny eksport wybranych pism
  • automatyczne podpisywanie wyeksportowanych dokumentów
  • automatyczna wysyłka wiadomości
  • możliwość konfiguracji w harmonogramie systemu Windows

– unifikacja wysyłanej korespondencji:

  • wysłane wiadomości automatycznie oznaczane są w Kancelarii Komornika jako wysłane
  • pod wysłanym pismem mamy dołączone UPP

– oszczędność na kosztach korespondencji

Konfiguracja programu pozwala zdefiniować konkretne pisma, które chcemy wysyłać. Przy eksportowaniu pism możemy wybrać zakres spraw lub dat czynności. Wyeksportowane pisma są automatycznie podpisywanie w trakcie eksportu. Następnie wyzwalamy wysyłkę w programie. Wysyłanie jest całkowicie automatyczne. Po wysłaniu wiadomości program odznacza w systemie komorniczym pisma jako wysłane. Program może również pobierać automatycznie UPP.