Oprogramowanie Komornik.IT

XML Generator

XML Generator jest to apliakcja która pozwala na wyeksportowanie zawartości sprawy do pliku xml. Format ten jest używany przez wielu wierzycieli do kontroli przesłanych do komornika spraw. Program pozwala na stworzenie profili dedykowanych konkretnym sprawom/wierzycielom, w których możemy dokładnie zdefiniować jakie elementy ze sprawy mają zostać zawarte w wyeksportowanym pliku xml oraz jakie sprawy mają być brane pod uwagę.

Korzyści korzystania z aplikacji:
– oszczędność czasu, a co za tym idzie pieniędzy
– satysfakcja wierzyciela – program można dostosować, aby w pliku xml znajdowało się dokładnie to, czego potrzebujemy