Kategorie

Nasza Misja

Misją firmy Komornik.IT jest poprawienie skuteczności polskiej egzekucji sądowej poprzez przełamanie barier technologicznych dzielących kancelarie. Jako zwolennicy wolnego rynku wierzymy, że zasada popytu i podaży jest wystarczającym regulatorem dającym najlepsze efekty w każdej sferze gospodarki, w której skuteczność sądowej egzekucji należności w sposób bezpośredni wpływa na rozwój polskiej przedsiębiorczości. Jedynie stały wzrost jakości oferowanych usług/produktów i regularne obniżanie kosztów ich świadczenia/wytwarzania są gwarantem silnej pozycji na rynku. Każda próba dodatkowej regulacji tych elementarnych zasad ekonomicznych może przynieść wyłącznie negatywne skutki dla całego społeczeństwa, w którym żyjemy.

 

Niestety obecnie przepaść pomiędzy kancelariami jest ogromna. O ile różnice w wydajności pracy są łatwe do skorygowania o tyle bariery mentalne wynikające z urzędniczego a nie przedsiębiorczego sposobu myślenia wymagają czasu i ciężkiej pracy. To nie przepisy, deregulacje ani żadne ustawy, lecz ludzie są silnikiem napędowym postępu. Jedynie mądre działania mogą podnieść skuteczność egzekucji sądowej.

 

Swoją postawą i walką o silną pozycję na zmonopolizowanym rynku staramy się dowieść małym kancelariom, że i one mogą zmienić swój los codziennie dokonując mądrych wyborów. Korzystając z oprogramowania wykorzystywanego przez każdą przeciętną kancelarię osiągniemy wyłącznie przeciętny efekt i to wcale nie z tego powodu, że jest ono słabe czy niedopracowane. Wręcz przeciwnie, uważamy, że oprogramowanie firmy Currenda nie ustępuje innym programom klasy ERP/CRM, ani funkcjonalnością, ani jakością, ani tym bardziej profesjonalizmem. Sęk w tym, że jest ono powszechne i jego wykorzystywanie nie stanowi absolutnie żadnej przewagi konkurencyjnej. Wyłącznie robienie czegoś lepiej (szybciej, taniej, bardziej jakościowo) może przynieść lepsze efekty. Taką szansę daje wybór naszych produktów. Mimo że nasz udział w rynku z dnia na dzień stale rośnie, co potwierdza, że nasze produkty cieszą się coraz większą popularnością, w dalszym ciągu dają one szansę wyróżnienia się na rynku. Korzystając z naszych produktów masz szansę:

– szybciej podejmować decyzje w oparciu o dane w postaci elektronicznej

– szybciej i taniej dokonywać zajęć w ZUS, US, Bankach czy KRUS-ach

– ustrzec się wielu błędów podczas prowadzenia postępowania egzekucyjnego

– stać się bardziej atrakcyjnym dla wierzycieli poprzez usprawnienie przepływu informacji na linii wierzyciel-komornik oraz stałe obniżanie kosztów.


To wszystko są istotne przewagi konkurencyjne, o czym świadczy fakt że niektóre kancelarie, potrafiące je wykorzystać odniosły niesamowity sukces. Mimo że nie są one lubiane w środowisku, powinni być raczej wzorem dla innych kancelarii. Zamiast tępić tego typu przejawy przedsiębiorczości zdecydowanie większą korzyść dla społeczeństwa przyniesie naśladowanie ich oraz uważne obserwowanie potrzeb stale zmieniającego się rynku. Ich kancelarie rozwinęły się właśnie dzięki wyróżnieniu się na rynku. Jedne kancelarie specjalizują się w sprawach o niskich należnościach kwot głównych, inne w sprawach dużych, jeszcze inne słyną ze sprawnych działań terenowych a inne osiągają wysoką skuteczność z tzw. egzekucji z za biurka utrzymując niskie koszty jednostkowe prowadzenia sprawy. Skoro te wszystkie kancelarie funkcjonują i radzą sobie nieźle to jednoznacznie dowodzi że wierzyciele oczekują właśnie takiego, zróżnicowanego podejścia.


Misja, którą obraliśmy nie jest łatwa. Wiąże się z koniecznością zmiany myślenia naszych przyszłych klientów, lecz wierzymy, że jedynie uczciwa, obustronna współpraca i stałe dostarczania nowych wartości może przynieść obustronne korzyści.

Zapraszam do współpracy,

Przemysław Szymczuk

Dyrektor generalny firmy Komornik.IT