Komornik.ITAktualnościPorady TechniczneSeryjne zawiadomienia z art.8 – aktualizowano 08.01.2015
Kategorie
Porady Techniczne

Seryjne zawiadomienia z art.8 – aktualizowano 08.01.2015

W związki z częstymi zapytaniami dotyczącymi wykonywania seryjnych zawiadomień z art.8 doszliśmy do wniosku że warto dokładniej opisać to zagadnienie.

Aby wykonać seryjnie zawiadomienie z art. 8 należy dla każdej ze spraw wcześniej uzupełnić pole Sąd Właściwy (dopełniacz) (Okno sprawy -> zakładka po lewej: Inne w każdej ->sekcja: Sprawa z wyboru wierzyciela) wprowadzając sąd rejonowy właściwy terytorialnie dla adresu dłużnika w następującej formie np. „dla Wrocławia-Śródmieścia” czy „w Lublinie”. Można to zrobić na 2 sposoby:

  • Posłużyć się wyszukiwarką Sądów Rejonowych np. zamieszczonej na naszej stronie internetowej (https://komornik.it/wyszukiwarka-us)
  • Posłużyć się oprogramowaniem SzukUS. Wprowadzamy do programu zakres spraw a program sam ustali właściwy sąd dla każdej z nich oraz wprowadzi właściwą nazwę sądu.

Dane wprowadzone w polu Sąd Właściwy nanoszą się też na treść pouczenia w piśmie z poza rewiru stąd kolejny powód uzupełniania go przed wygenerowaniem pierwszego pisma w sprawie.

Dysponując już wprowadzonymi danymi o właściwych sądach należy ustalić czy na komputerze z którego będziemy je wysyłać mamy zainstalowany program MS Outlook lub Mozilla Thunderbird (są to jedyne programy pocztowe współpracujące z programem Komornik SQL) oraz skonfigurowane w nim adres email do wysyłki. Z doświadczenia zalecamy wysyłać zawiadomienia z adresu email otrzymanego od KRK z domeny komornik.pl gdyż robiąc to z kont innych dostawców mogą oni uznać nas za „spamerów” i dodać nasz adres IP do listy osób spamujących a wtedy wszystkie nasze maile wychodzące z tego adresu będą trafiać do naszych adresatów jako SPAM.

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu konta email możemy przystąpić do wysyłki. W tym celu wchodzimy do korespondencji seryjnej (Repertorium Ogólne -> z menu wybieramy Pisma -> Korespondencja) i zaznaczamy sprawy do zawiadomień po czym naciskamy przycisk Wybór. Wybieramy pismo Zawiadomienie Komornika o wszczęciu egzekucji (art.8 ust. 10 uoksie) (wzorzec P_0730). W tym momencie wyświetli nam się pismo z automatycznie wyfiltrowanymi wszystkimi Kancelariami właściwymi miejscowo. Klikamy zamknij i upewniamy się że wszyscy adresaci mają wybrany typ przesyłki elektronicznej „E” (jeżeli nie to należy w szablonach pism zmienić domyślny typ przesyłki dla tego pisma). Jak wszystko się zgadza ponownie wciskamy Zamknij a program przystąpi do generowania pism w poszczególnych sprawach, każdorazowo generując email w programie pocztowym.

Metoda ta wiąże się jednak z paroma niedogodnościami takimi jak:

  • brak kontroli nad procesem wysyłki (nie wiadomo gdzie email wyszedł a gdzie nie, czy dany adres jest poprawny, czy wszyscy adresaci mają wprowadzony adres email itp)
  • brak wymaganego ustawowo potwierdzenia wysłania pisma

Wychodząc na przeciw tym problemom stworzyliśmy aplikacją Posłaniec, automatyzującą cały ten proces oraz rozwiązującą wymienione wyzej kwestie. Wystarczy że wygenerują Państwo pisma do adresatów właściwych adresatów o typie przesyłki elektronicznej „E” a aplikacja ta sama o ustalonej porze dokona:

  • zgrupuje wszystkie pisma po adresatach aby ograniczyć ilość wysyłanych wiadomości
  • wyśle wiadomości email
  • dołaczy potwierdzenia
  • wyśle do Państwa raport z wysyłki informując o ilości poprawnych oraz błednych wiadomości

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w tym temacie lub chcieli byście skonsultować z nami inny problem prosimy o kontakt.

 

Pozdrawiam,
Przemysław Szymczuk