Komornik.ITAktualnościAktualnościImport danych z e-US
Kategorie
Aktualności

Import danych z e-US

W aplikacji Elektroniczny Monitor Dłużnika dodaliśmy nowy moduł, który pozwala na wprowadzenie danych z odpowiedzi na zapytania proste wysyłane do urzędów skarbowych przez usługę e-US (WUD-1K) bezpośrednio do danych dłużnika z sprawie. Dzięki temu mogą Państwo całkowicie automatycznie, bez konieczności ręcznego przeglądania każdej odpowiedzi, dodać:

  • rachunek bankowy,
  • informacje o trzeciodłużnikach,
  • adresy dodatkowe dłużnika,

zgłoszone przez dłużnika do urzędu skarbowego.

SkanDok Instantaplikację obsługującą korespondencję przychodzącą – rozszerzyliśmy o możliwość analizy dokumentów z biura podawczego (m.in. odpowiedzi z e-US). Dokumenty, których nie uda się dopasować automatycznie do właściwych spraw, można zadekretować ręcznie przy pomocy aplikacji SkanDok Analizator.

Zintegrowaliśmy z Elektronicznym Monitorem Dłużnika kolejne nasze aplikacje:

  • Monitor Beneficjentów – poszukiwanie udziałów dłużnika w spółkach  w bazie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • Weryfikator Podatników VAT – wyszukiwanie informacji na temat dłużnika (adresy, rachunki bankowe) w Rejestrze Podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.