Komornik.ITAktualnościAktualnościImport informacji z rejestru CEIDG na biznes.gov.pl już działa!
Kategorie
Aktualności

Import informacji z rejestru CEIDG na biznes.gov.pl już działa!

Rejestr CEIDG został przeniesiony na platformę biznes.gov.pl, a my właśnie 
udostępniliśmy zaktualizowaną wersję aplikacji Odpowiedzi CEIDG, aby nadal można
było łatwo importować informacje z rejestru bezpośrednio do danych dłużnika w sprawie!

Przypominamy, że nasza aplikacja umożliwia wyszukanie w rejestrze CEIDG i dopisanie do
danych dłużnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą m.in. jego
identyfikatorów (w tym numeru PESEL), adresów czy danych kontaktowych.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z innymi naszymi aplikacjami dostępnymi w
Pakiecie Pełnym!